Violympic lớp 5 Cấp Quốc Gia

Tìm số tự nhiên a để số chữ số của dãy: 1;2;3;...;a bằng 5 lần a...

Vòng 15 Olympic toán lớp 5

Cho tam giác ABC. E là một điểm trên cạnh BC sao cho BE = 1/2EC. Nối AE. I là một điểm nằm trên cạnh AE sao cho AI = 2/3AE. Nối và kéo dài BI cắt cạnh AC tại D. Tìm diện tích tam giác ABC biết rằng diện tích tam giác ADI là 16 cm2. ...

Ôn Toán lớp 5

Thầy giúp em với ạ Viết số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 720....

toán

11907575 thầy giúp em bài toán này với ,mai em kiểm tra rồi cho hình tam giác ó cạnh đáy bằng 2/3 diện tích hình vuông.Biết chu vi hình vuông đó là 240 cm. Cạnh đáy tam giác đó là 120 cm .Tính chiều cao ...

nhờ thầy chỉ giúp

11862987 cho tam giác ABC có diện tích là 12 cm vuông . Cạnh AB = 8 cm và AC = 5 cm . Kéo dài thêm AB đến AB đến M và AC đến N sao cho BM = CN = 2 cm. Hỏi diện tích tam giác AMN là ? ( ko làm thay đổi góc được tạo bởi hai cạnh AB và AC )...

nhờ thầy giải giùm em bài toán lớp 4

Có bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau mà hàng trăm của mối số đó có chữ số 5...

thầy giúp em

1) a) 1bac . 2 = abc8 b) ab = 9 . b 2) abcdeg . 4 = gabcde và abcde + g = 15390 3) abc - ca = ca - ac 4) abcd + abc = 3576 5) a, acc . b = dba b, ac . ac = acc c, ab .ab = acc...

thầy giúp em

1) a) 1bac . 2 = abc8 b) ab = 9 . b 2) abcdeg . 4 = gabcde và abcde + g = 15390 3) abc - ca = ca - ac 4) abcd + abc = 3576 5) a, acc . b = dba b, ac . ac = acc c, ab .ab = acc...

Violympic vòng 3

Kính nhờ Thầy giải dùm, Tìm số các số có 5 chữ số chia hết cho 2,3 và 5. Chân thành cám ơn Thầy!...

Giải toán lớp 5

Kình gửi thầy. Em có một bài toán nho nhỏ mong nhận được sự giúp đỡ của thầy ạ. Bài tập như sau ạ : Trong tập hợp các số gồm 4 chữ số, chữ số 4 xuất hiện tất cả bao nhiêu lần? Kính mong nhận được hồi âm của thầy ạ. Ký tên. Ngọc...

Con mong đựợc thầy giúp sớm ạ ( Bài này toán Lớp 5 hơi NC ạ )

Bài 2 : Tìm n là số tự nhiên sao cho: a) n + 1 thuộc Ư(3n+1) b) 3n+2 là bội của 2n-1 Bài 3 : Tìm x,y là số tự nhiên biết : a) (x+1).(y+2) = 4 b) (2x-1). (y+1) = 7 c) x - 5 = y(x+3) d) x + 6 = y(x-1) e) 2xy + 3x = 2y + 9 Bài 4 : a) Tìm tất cả các ước của 37.2 b) Tổng các ước của 37.2 có chia hết cho 2, 3, 5, 9 hay không?...

thầy ơi giúp em với

bài toán đây ạ tìm hai số tự nhiên a, b biết ab=216 và ƯCLN(a,b)=6...

thầy ơi giúp em với

Số 5^8 có bao nhiêu chữ số ...

giái giup bai toán

Hai vòi nước cùng chảy vào bể nước thì sau 1 giờ 12 phút sẽ đầy bể. Nếu một mình vòi 1 chảy sau 2 giờ sẽ đầy bể. Hỏi nếu vòi thứ 2 chảy một mình thì mấy giờ vào đầy bể?...

thầy giúp em đi thầy

1) 1+2=3 4+5+6=7 8 9+10 +11+ 12=13+14+15 tìm so cuối cùng tren hàng thứ 99 của dãy , nếu viếp tiếp theo mẫu trên 2) 2 công nhân xây tường gạch. một người xây bức tường trong 10 giờ còn người kia làm trong 15 giờ.khi hai người làm chứng thì số gạch xây được trong mỗi giờ kém đi 48 viên và họ mất đúng 7 giờ để hoàn thành công việc đó . Tìm tổng số viên gạch để xây tường 3) lúc 17 giờ an dùng chiếc...

Thầy giúp em mấy bài này với ạ . Em cảm ơn thầy !

Bài 5286 : Khi nhân một số thập phân với một số thập phân có một chữ số ở phần thập phân do sơ suất, một học sinh đã bỏ quên dầu phẩy ở thừa số thứ hai vì vậy nhân được kết quả bằng 43,8. Tìm kết quả đúng của phép nhân đó. Bài 5287 : Khi cộng với số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân, do sơ suất một học sinh đã bỏ quên dấu phẩy của số thập phân và đặt phép tính...

giup em di

5279: Hai địa điểm A và B cách nhau 72 km. Một ô tô đi từ A về B và một xe đạp đi từ B về A gặp nhau sau 1 giờ 12 phút.Sau đó ô tô tiếp tục chạy đến B rồi quay trở lại A ngay với vận tốc cũ. Ô tô gặp người đi xe đạp sau 48 phút kể từ lúc gặp lần trước. Tính vận tốc của ô tô và vận tốc của xe đạp. 5280: Cho tứ giác ABCD các đoạn thẳng AC...

xin hỏi

muốn tìm 3/4 của 20 ta lấy 20 : 4 x 3 = 15 , thì gv cho là sai. gv hướng dẫn lại là : lấy 20 x 3/4 = 15...