Toán lớp 4

Có 2 vòi nước chảy vào một bể cạn. vòi thứ nhất chảy riêng 4 giờ thì đầy bể. vòi thứ 2 chảy riêng 5 giờ thì đầy bể. Hỏi cả 2 vòi củng chảy cho 2 giờ thì đươc mấy phần bể?...

Thầy giúp em với ạ

Tổng của 4 phân số có tử số la 1 và mẫu số là các số lẻ thì có bằng 1 được không...

Toán 5

Thầy giải giúp em bài toán này Cho tam giác ABC. Trên AB lấy M sao cho AM = 1/3 AB, Từ M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC tại N. BN cắt CM tại O. a, So sánh Diện tích tam giác ABN và CMA b, Nối AO cắt MN tại I và cắt BC tại K.Chứng tỏ rằng MI = IN, KB = KC c, Từ O kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB tại I và AC tại K. SO sánh OI...

Trung Bình Cộng

Trong dịp tết trồng cây,lớp 5A trồng được 45 cây,lớp 5B trồng được 53 cây,lớp 5C trồng được số cây bằng trung bình cộng số cây của ba lớp 5A 5B 5C .Lớp 5D trồng nhiều hơn trung bình cộng số cây của 4 lớp là 6 cây.Hỏi lớp 5C 5D mỗi lớp trồng bao nhiêu cây? giúp em với thầy ơi...

toán hình học

Cho hình thang vuông ABCD ( như hình vẽ ) AB= 6cm , AD= 12cm, BC = 2/3 AD . 1) Tính diện tích hình thang ABCD. ...

toán hình học

Cho hình thang vuông ABCD ( như hình vẽ ) AB= 6cm , AD= 12cm, BC = 2/3 AD . 1) Tính diện tích hình thang ABCD. ...

toán tiểu học

Nhờ thầy giúp giùm phương pháp giảng dễ hiểu nhất cho học sinh lớp 1 dạng toán sau : 17 - ..... + 4 + 3 - 2 = 8 + 2 + 5 ...

Toán Phép đếm

Thầy Ơi giải giúp em bài toán này với!!!!!! Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1; 2; 3; 4; ....3001. Hoi dãy trên có bao nhiêu chữ số 1...

giỏi toán 1112

cho S = 1/5.5 +1/9.9 +....+1/409.409 chứng minh S < 1/12...

moi nguoi giai ho em voi em can gap lam

Số dư của phép chia 41,298 cho 19,85 nếu lấy thương là số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân...

thầy ơi, giải dùm em

Một thùng dạng hình hộp chữ nhật làm bằng tôn không nắp, có chiều dài 1,2m ; 0,8m ; chiều cao 5dm. Người ta sơn tất cả các mặt ngoài và mặt trong của thùng. Tính diện tích được quét sơn ( Độ dày tôn không đáng kể ) ...

thầy giúp em bài này với ạ

Hôm nay là chủ nhật, bố cùng 2 anh em đi bộ tập thể dục vòng quanh sân vận động. Bố mỗi phút đi được 40 mét, anh lớn mỗi phút đi được 30 mét, em mỗi phút đi được 15 mét. Cả 3 cùng bắt đầu từ vạch xuất phát và đi bộ cùng về 1 hướng của đường đua hình tròn của sân vận động. Hỏi sau khi xuất phát thì cả 3 có thể gặp lại nhau ở cùng vị trí của đường đua không? Nếu có...

Thầy ơi thầy giúp em bài này với ạ - em đang cần cho buổi học ngày mai gáp lắm thầy ơi...em làm hoài ko ra

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M và N là hai điểm trên AB và CD sao cho BM =DN , P là 1 điểm tùy ý trên cạnh AD. Đoạn thẳng PB và PC lần lượt cắt MN tại E và F. Hãy so sánh diện tích tứ giác EBCF và tổng diện tích 2 tứ giác AMPE và DNFP...

thẩy ơi giai giúp em với

Một đội công nhân sửa đường trong 3 ngày.Ngày đầu sửa được 1/3 quãng đường.Ngày thứ hai đội đó sửa được bằng 2/3 ngày đầu ngày thứ ba đội đó sửa được 128 mét đường thì vừa hết Hoi đoi đó trong 3 ngày đã sửa được bao nhiêu mét đường ....

toán khó

bài 97 trong giúp em giải toán...

thầy giúp e với

tìm 1 phân số có mẫu số hơn tử số 36 đơn vị và bằng phân số 3/5....

Giúp em với ! Cần gấp lắm thầy ạ

Tìm n biết (3n+40):(n+2)...

Thầy giúp em nhé

vẽ bốn điểm M,N,P,Q , trong đó chỉ có ba điểm M,N,P thẳng hàng. -Vẽ và kể tên các đoạn thẳng,có hai đầu mút trong số các điểm M,N,P,Q -Vẽ các đường thẳng , mỗi đường thẳng đi qua hai trong số các điểm M,N,P,Q.Khi đó ,kể tên các đường thẳng phân biệt ...