nhanh lên thầy giải giúp em

11297047 TBC số của 5 số là 162 .biêt số thứ 5 gấp đôi số thứ 4 thứ 4 = TBC số thứ 1 , thứ 2 , thứ3 ...

mọi người giúp e với

2 người thợ cùng làm chung một công việc thì sẽ xong trong 3 giờ. Nếu một mình người thứ nhất làm công việc đó thì sẽ xong trong 5 giờ. Hỏi một mình người thứ 2 làm thì bao lâu sẽ xong công việc ...

Thầy giải giúp em với!

Một người đi xe máy từ A đến B mất 3h. Lúc trở về do ngược gió mỗi giờ người ấy đi chậm hơn 10km so vớilucs đi nên thời gug gian lúc về lâu hơn 1 giờ . Tính quãng đuobgfw AB...

Toán violympic lớp 5. Câu khó quá nhờ thầy giải hộ. Thanks!

Cho tam giác ABC, ta có $$frac{AF}{AB}=frac{1}{4}$$; $$frac{AE}{AC}=frac{1}{3}$$ . Nối BE , CF và AP (Điểm P nằm trên cạnh BC) giao nhau tại điểm O. Biết diện tích BOP = 270 m2. Tính diện tích POC....

Toán violympic lớp 5. Câu khó quá nhờ thầy giải hộ. Thanks!

Cho tam giác ABC, ta có $$frac{AF}{AB}=frac{1}{4}$$; $$frac{AE}{AC}=frac{1}{3}$$ . Nối BE , CF và AP (Điểm P nằm trên cạnh BC) giao nhau tại điểm O. Biết diện tích BOP = 270 m2. Tính diện tích POC....

thầy ơi giúp em với em cần lun bây giờ ạ xin thầy ưu tiện trước ạ !

a) 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/ 16 + 1/32 b) 1/4 + 1/6 + 1/ 12 + 1/20 + 1/30...

thầy ơi nhanh lên

1 ca nô xuôi dòng sông từ A đến B hết 2 giờ, đi ngược dòng sông từ B về A mất 6 giờ , sức nước chảy mỗi giờ 5 km. Tính vận tốc thật củ ca nô...

Thấy giúp em làm bài này với

Qua 4 điểm (không có 3 điểm nào thẳng hàng) ta vẽ được mấy tam giác?...

Thầy giải giúp em bài tính nhanh này ạ. Cám ơn thầy.

C = 19/11 + 14/8 - 8/11 + 9/2 5x3x516 - 30x42 D = 6.x + 12.x + 18.x + 24.x + ........ + 72.x thầm giúp em nhé. Cám ơn thầy ...

bai toan lop 4

Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số lẻ. Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn....

thây oi giai giup em voi

Một chiếc thuyền xuôi từ A đến B hết 32 phút.cũng một dòng sông đó ,1 cụm bèo trôi từ A- B hết 3h12' . Hỏi thuyền đó ngược từ B về A hết bao lâu...

quãng đường

Bác Hùng lai xe từ thị trấn A đến thị trấn B với vận tốc 40km/giờ . Sau đó lại trở về thị trấn A với vận tốc 70km/giờ. Tổng thời gian bác Hùng đi là 5,5 giờ . Tính quãng đường AB...

toán khó cần gấp thầy ạ

Trong hộp có 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ . Không nhìn vào hộp , hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để có không ít hơn 3 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ...

thầy ơi giải hộ em bài toán

12 cái bánh chia 12 người, 2 người nam 1 cái, nữ 1 người 2 cái, trẻ em 4 người 1 cái. Hỏi có bao nhiêu người nam, nữ, trẻ em....

giai giup em bai nay, em can gap ạ

Hỏi có bao nhiêu số nguyên n sao cho : -1964≤ x≤ 2011 và phân số n^2 +2 / n^2+9 chưa tối giản?...

Thầy ơi thầy giúp em giải bài toán lớp 3 với. cảm ơn thầy!

Giữa hai số tự nhiên có 2015 số tự nhiên khác. Hỏi hiệu hai số đó là bao nhiêu?...

giải giúp em bài này với thầy ơi!

Người ta sử dụng các khối lập phương nhỏ co cạnh 1cm đẻ xếp thành một khối lập phương lớn.Biết tổng tất cả các khối lập phương nhỏ xếp trên các cạnh và đỉnh của hình lập phương lớn là 104.Tính thể tích của khối lập phương lớn được tạo thành?...