Giải giùm em với ạ

Cho tam giác ABC có diện tích 360 cm vuông. M là trung điểm của AC, N trên AB sao cho AB=3/2AN, BN cắt CM tại I. Tính diện tích tam giác BIC...

giải giúp em bài này với thầy ơi!

Một bể nước có đáy là 4m.Chiều cao là 2,8m.Biết 85% thể tích bể đang chứa nước a/Tính thể tích nước đang có trong bể. b/Tính chiều cao mực nước...

thầy ơi giúp em với

Bài 1 : Cho tam giác ABC , D là điểm chính giữa trên cạnh BC . Trên cạnh AD lấy điểm E sao cho AE= 2 lần ED. Nối B với E và kéo dài cắt AC ở G . Hãy chứng tỏ rằng G là điểm chính giữa cạnh AC Bài 2 : Cho tam giác ABC có diện tích là 360 xăng - ti - mét vuông . E là điểm chính giữa cạnh BC . Nối AE , trên AE lấy điểm I ở chính giữa...

Có ai biết không

Mot nguoi di ban cam, lan dau tien nguoi do ban duoc 1/2 so cam va 1 qua; lan thu hai nguoi do ban duoc 1/2 so cam con lai va 1 qua; lan thu ba ban duoc 1/2 so cam co lai va 1 qua. Sau 3 lan ban, nguoi do con lai 10 qua. Tim so cam nguoi do ban duoc....

Ai giúp mình với

Cho .Số ước nguyên của là Tập hợp các số tự nhiên để chia hết cho là {} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";" ) Một hội trường có 270 chỗ ngồi được xếp thành từng hàng và số ghế ở mỗi hàng như nhau. Nếu xếp thêm hai hàng và số ghế mỗi hàng giữ nguyên thì hội trường có 300 chỗ ngồi. Vậy số hàng ghế lúc đầu là Số cặp số tự...

thầy giúp em với

Một ô tô đi qua cầu với vận tốc 21,6 km/giờ. Tính vận tốc của ô tô đó với đơn vị đo là : a) m/phút ; b) m/giây....

thầy ơi giúp em với

1.Lúc 6 giờ 30 phút sáng một người đi xe đạp từ nhà lên huyện với vận tốc 14 km/giờ. Đến huyện, người ấy vào chợ mua hàng trong 2 giờ, sau đó lại đạp xe về nhà. Do ngược gió, lúc về chỉ đi được 10 km/giờ nên thời gian lúc về lâu hơn lúc đi nửa giờ: a, Tính quãng đường từ nhà lên huyện. b, Người ấy về đến nhà lúc mấy giờ? 2. Hàng ngày bác Hải đi xe đạp đến cơ quan làm việc với...

Vong 15

Câu hỏi 1: Một công nhân hàng tháng được trả lương 6000000 đồng, nhưng công nhân đó chỉ thực lĩnh 5550000 đồng. Số tiền còn lại để đóng bảo hiểm. Hỏi số tiền đóng bảo hiểm của công nhân đó hàng tháng là bao nhiêu phần trăm tiền lương? Trả lời: Số tiền đóng bảo hiểm hàng tháng của công nhân đó là % tiền lương. Câu hỏi 2: Hãy cho biết phải dùng tất cả bao nhiêu hình lập phương nhỏ cạnh 1cm để ghép...

cứu em

cho 2 hình vuông có tổng chu vi là 1000 cm tỉ số diện tích cua 2 hinh vuong la 4/9 tionh canh cua moi hinh vuong ...

đáp án 6 bài tương đối khó trong Violympic vòng 15 - cấp huyện

Câu 2:Một công nhân hàng tháng được trả lương 6000000 đồng,nhưng công nhân đó chỉ thực lĩnh 5550000 đồng.Số tiền còn lại để đóng bảo hiểm.Hỏi số tiền đóng bảo hiểm của công nhân đó hàng tháng là bao nhiêu phần trăm số tiền lương ? Trả lời:Số tiền đóng bảo hiểm hàng tháng là 7,5 % tiền lương Câu 5: Hãy cho biết phải dùng tất cả bao nhiêu hình lập phương nhỏ cạnh 1cm để ghép thành một hình lập phương lớn có diện tính toàn phần là...

Thầy gải giúp em với

Từ 1 đến 2014 có bao nhiêu chữ số 1...

thây ơi giúp em vời

1) Một lớp học có 45 học sinh, trong 1 bài kiểm tra tất cả học sinh đều được điểm 8 hoặc điểm 9. Tổng số điểm của cả lớp là 379 điểm. Khi đó số học sinh đạt điểm 8 là:… 2) Một số tự nhiên khi chia cho 5 thì dư 4, khi chia cho 7 thì dư 6. Số tự nhiên đó khi chia cho 35 sẽ có số dư là… 3) ...

giup em voi thay bai nay hoi kho

Anh,ĐỨC,NHẬT SUẤT PHÁT CÙNG MỘT LÚC TỪ A ĐẾN B.ANH ĐI ĐỀU VỚI VẬN TỐC 40KM/H.ĐỨC ĐI VỚI VẬN TỐC 30KM/H Ở NỮA ĐOẠN ĐẦU VÀ 50KM/H Ở NỮA ĐOẠN ĐƯỜNG SAU. NHẬT ĐI NỮA THỜI GIAN ĐẦU VỚI VẬN TỐC 30KM/H VÀ NỮA THỜI GIAN SAU VỚI VẬN TỐC 50KM/H. KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG VỀ THỜI GIAN ĐẾN CỦA 3 BẠN. ...

Toán lớp 4

Tìm số nhỏ nhất có ba chữ số,chia hết cho 2,3,5 đều dư 1 ...

cho em hỏi

10855195 cho em hỏi bai này làm sao vậy tính a=1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/64+1/128 cuối năm học cửa hàng hạ giá vở 20%.nếu cùng 1 số tiền như cũ thì se mua đc bao nhiêu % số vở thầy giúp em vs. em ngu rồi ...

giải toán

nhờ Thầy giải giúp em bài toán này với? em cảm ơn các Thầy nhiều lắm: Tìm số chia và số bị chia trong bài toán sau: AAAAAA:BBBB = 233 dư (R) sau khi giảm bớt đi ở số chia và số bị chia đi một chữ số ta được AAAAA : BBB = 233 dư ( R-1000) ...

thay oi giup em voi. sáng mai em nộp rùi

1) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 8, 10, 15, 20 theo thứ tự dư 5, 7, 12, 17 và chia hết cho 41. 2) Biết rằng 5n + 6 và 8n + 7 là hai số nguyên tố cùng nhau. Tìm ƯCLN(13n +13; 3n + 1)...