Bài 10 (toán cổ)

100 bó cỏ, 100 con trâu. Trâu đứng ăn 5, Trâu năm ăn 3, Lụ khụ trâu già 3 con 1 bó. Hỏi có bao nhiêu con trâu mỗi loại? ------------------------- @ 22:45 03/04/2012 ...

Bài 9: (Toán cổ)

Mặt trời rạng đông. Rủ nhau đi hái trái bồng. Người 5 quả, thừa 5 quả. Người 6 quả, 1 người không. Hỏi mấy người, mấy quả? ------------------------- @ 20:58 03/04/2012 ...

Bài 8

7367220 Cho hình vuông ABCD có diện tích là 2010 cm2. Tính diện tích phần hình đã được tô màu (như hình vẽ bên). ------------------------- @ 19:27 03/04/2012...

Bài 7

Hồng đố bạn bài toán sau: PHÚ PHÚ PHÚ - YÊN YÊN YÊN = 28 861 969 Hồng nói: "Biết rằng các chữ khác nhau biểu thị các chữ số khác nhau. Các cậu hãy điền vào các chữ số thích hợp.Đố các cậu bài toán có giải được không ?" Tuy nói : "Được", Hòa nói :"Không". Hỏi ai nói đúng ? Vì sao ? ------------------------- @ 17:48 03/04/2012...

Bài 6

Với bốn chữ số a, b, 1, 2, bạn Thủy viết được 18 số có ba chữ số. Khi tính tổng các số đã viết thì được 6440. Tìm chữ số a, b. ------------------------- @ 10:48 03/04/2012 ...

Bài 5

Để cưa một thanh gỗ làm 2 đoạn người ta mất thời gian là 15 phút. Hỏi để cưa thanh gỗ đó thành 8 đoạn cần bao lâu thời gian. Biết tốc độ cưa như nhau và người ta nghỉ 5 phút sau mỗi lần cưa. ------------------------- @ 21:42 02/04/2012 ...

Bài 4

Số A = 123456789101112.......... được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1. Chữ số thứ 2010 từ trái sang phải của số A là chữ số mấy? ------------------------- @ 17:39 02/04/2012 ...

Bài 3

Cho tích 1 x 2 x 3 x 5 x ... x 89 x 144 . Hãy tìm xem có mấy chữ số giống nhau đứng liền nhau ở tận cùng về bên phải kết quả của tích này ? ------------------------- @ 11:31 02/04/2012 ...

Bài 2

Thay mỗi dấu sao (*) và chữ X bằng một chữ số, trong đó các chữ X biểu thị cùng một chữ số : (** x * + X) x X = 1977. ------------------------- @ 11:24 02/04/2012 ...

Bài 1

Tìm số có hai chữ số biết rằng hai lần tích hai chữ số bằng số đó....