Toán tỉ số phần trăm

Bài 13
Một cửa hàng nhập số xe đạp. người bán hàng đã đem 1/5 số xe đạp đó để làm mẫu, số còn lại cất vào trong kho. sau khi bán được 5 chiếc xe đạp bày làm mẫu thì thấy rằng số xe đạp làm mẫu còn lại = 1/6 số xe đạp trong kho. hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu xe đạp? Giải: Người bán hàng đã đem 1/5 số xe đạp nhập về để làm mẫu, số còn lại cất vào trong kho. => Số xe...

Toán về TBC

Bài 12
Trí và Dũng giúp bố mẹ xếp 65 quả dưa hấu mỗi quả nặng 1kg, 35 quả dưa hấu mỗi quả nặng 2kg và 15 quả dưa hấu mỗi quả nặng 3kg vào trong 20 giỏ. Mọi người cùng đang làm việc, Trí chạy đến bàn học lấy giấy bút ra ghi... ghivà Trí la lên: “Có xếp thế nào đi chăng nữa, chúng ta luôn tìm được 2 giỏtrong 20 giỏ này có khối lượng bằng nhau”. Các bạn hãy chứng tỏ là Trí đã nói đúng. Bài giải:...

Toán về tổng, hiệu-tỉ

Bài 43
Đăng có nhiều hơn Tuấn 53 viên bi. Sau khi Đăng cho Tuấn một số viên bi thì Đăng có ít hơn Tuấn 5 viên bi. Hỏi Đăng đã cho Tuấn bao nhiêu viên bi? Giải: ...

Toán tính tuổi

Bài 20
Bốn nhà văn Hoan, Cao, Hoài , Luận vào quán uống cà phê. sau khi hỏi tuổi của nhau, bác Hoan nhận xét: 2/3 số tuổi của tôi, 3/4 số tuổi của chú Cao, 4/9 số tuổi của bác Hoài và 6/7 số tuổi của chú Luận là những con số bằng nhau. tính ra, năm nay tôi kém bác Hoài 18 tuổi. hãy tính tuổi của mỗi người. Giải: Gọi tuổi của Hoan, Cao, Hoài , Luận lần lượt là: a, b, c, d. Theo đề bài ta có:...

Toán chuyển động

Bài 18
Một ô tô đi từ A đến B mất 2 giờ. Một xe máy đi từ B đến A mất 3 giờ. Tính quãng đường AB biết vận tốc của ô tô hơn vận tốc của xe máy 20km/giờ. Nếu hai xe khởi hành cùng một lúc thì chúng gặp nhau tại một điểm cách A bao nhiêu km? Giải: 1 giờ cả 2 xe đi được 1/2 + 1/3 = 5/6 (quãng đường AB) Do đó thời gian hai xe gặp nhau là: 1 : 5/6 = 6 :...

Toán về thể tích

Bài 5
Hai vòi nước cùng chảy vào cái bể sau 48 phút sẽ đầy. Một mình vòi thứ nhất chảy 2 giờ sẽ đầy. hãy tính xem bể chứa được bao nhiêu mét khối nước, biết mỗi phút vòi thứ hai chảy nhiều hơn vòi thứ nhất 50 mét khối nước. Giải: 1 phút cả 2 vòi chảy số phần bể : 1 : 48 = 1/48 (bể) 1 phút mình vòi 1 chảy số phần bể : 1 : 2 x 60 = 1/120 (bể) 1 phút mình vòi 2...

Toán: làm chung công việc

Bài 15
Bác An làm một công việc được giao trong một thời gian rồi chuyển cho bác Thành làm tiếp cho đến khi hoàn thành. Hỏi Bác An đã làm trong bao lâu rồi mới chuyển cho bác Thành? Biết tổng thời gian hai bác làm là 14 giờ và để hoàn thành công việc một mình thì bác An cần 15 giờ còn bác Thành cần 12 giờ? Giải: 1 giờ bác An làm được : 1 : 15 = 1/15 (công việc) 1 giờ bác Thành làm được :...

PP thế, khử, thử chọn

Bài 1
Tích của hai số bằng 144 và hiệu của chúng là 10. Như vậy, tổng của hai số này là bao nhiêu? Giải : Số lớn nhất < số có 3 chữ số. Vì hiệu 2 số = 10 => chữ số hàng đơn vị của 2 số giống nhau. Tích 2 số có chữ số hàng đơn vị giống nhau có tận cùng = 4 => hàng đơn vị của 2 số = 2 hoặc 8 Ta có 12 và 2 hoặc 18 và 8. Thử chọn ta được...

Toán giả thiết tạm

Bài 2
Cả gà và thỏ đếm được 24 chân, biết số đầu gà ít hơn đầu thỏ. Hỏi có mấy con gà, mấy con thỏ ? Giải Giả sử số gà và thỏ bằng nhau thì số chân thỏ sẽ gấp đôi số chân gà. Khi đó số chân thỏ là : 24 : (1+2) x 2 = 16 (chân). Vì bài cho là số gà ít hơn số thỏ nên số chân thỏ > 16 và < 24. mặt khác số chân thỏ luôn chia hết cho 4 nên số...

Toán tính ngược

Bài 4
Ba người chia nhau một số cam. Người thứ nhất lấy 1/4 số cam rồi để bớt lại 6 quả. Người thứ hai lấy 2/3 số cam còn lại rồ để bớt lại 2 quả. Người thứ ba lấy 38 quả cam cuối cùng. Hỏi số cam đã chia và số cam của mỗi người? Giải: Trước khi người thứ hai lấy số cam có : (38 - 2) x 3 = 108 (quả) Số cam đã chia : (108 - 6) : 3 x 4 = 136 (quả) Số...

Hình học

10104799 Bài 35
Hình sau đây có bao nhiêu hình tam giác ? Giải: Số TG đơn là: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 Số TG chứa 4 TG nhỏ là: 1 + 2 + 3 + 4 = 10 Số TG chứa 9 TG nhỏ là: 1 + 2 + 3 = 6 Số TG chứa 16 TG nhỏ là: 1 + 2 = 3 Số TG chứa 25 TG nhỏ là: 1 TS TG hình trên là: 25 + 10 + 6 + 3 + 1...

Các dạng khác

Bài 23
Cả lớp 4A phải làm một bài kiểm tra toán gồm có 3 bài toán. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo với nhà trường rằng : cả lớp mỗi em đều làm được ít nhất một bài, trong lớp có 20 em giải được bài toán thứ nhất, 14 em giải được bài toán thứ hai, 10 em giải được bài toán thứ ba, 5 em giải được bài toán thứ hai và thứ ba, 2 em giải được bài toán thứ nhất và thứ hai, có mỗi một...

THCS

Mẹo bình phương nhanh 1 số
Mẹo bình phương nhanh 1 số tận cùng bằng 5: Lưu ý là với những số tận cùng bằng 5 thì sau khi bình phương thì 2 số cuối trong kết quả của nó luôn là 25. VD : 85² Với lưu ý trên tôi viết sẵn con số 25. Sau đó lấy số kế tiếp là 8 nhân với số kế tiếp nó (là số 9): 8 x 9 = 72. Lấy 72 ghép với 25 lúc đầu kết quả sẽ là 7225. Tương tự các số khác 95²...