Gốc > GIẢI TOÁN TIỂU HỌC > Giải toán Tiểu học >

Bài 312

Bài 1: Cho tam giác ABC có góc A là góc vuông,AB = 30cm,AC=45cm.M là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AM=20cm.từ M kẻ đường thẳng song song với BC,cắt AC tại điểm N.Tính diện tích tam giác AMN

Bài 2: Tìm x,biết : 2 x x - 4,36 : 0,125 = 0,25 x 42,9 -11,7x 0,25+0,25 x 0,8

(Thầy ơi,chữ x in nghiêng và đậm là x cần tìm,còn x bình thường là dấu nhân nha)

 

Bài 3: Diện tích hình vuông ABCD là 8cm2.Hãy tính diện tích hình tròn

1234

Bài 4: Một bể hình hộp chữ nhật có chiều dài=22,5m,chiều rộng = 19,2m.Nếu chứa 388,8 m3 nước thì mực nước lên tới 3/5 chiều cao của bể.hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét?

Bài 5: Cho phân số a/b,biết rằng nếu rút gọn phân số a/b thì được phân số 6/7,còn nếu giảm tử số của phân số a/b đi 12 đơn vị rồi rút gọn thì được phân số 36/49.tìm phân số a/b

[Thầy xem em làm đúng không nhé:

Ta có: a/b= 6/7= 42/49; phân số mới là 36/49

Ta coi tử số đã cho là 42 phần bằng nhau thì tử số của phân số mới là 36 phần như thế.

12 đơn vị tương ứng với số phần là: 42 - 36 = 6( phần)

Tử số phân số đã cho là: 12 : 6 x 42 =84

mẫu số cảu phân số đã cho là: 84: 6 x 7 = 98

Phân số cần tìm là: 84/98 ]

 

Bài 6. Cho tam giác ABC có diện tích là 516 cm2,trên cạnh BC lấy hai điểm P và Q sao cho BP = PQ = QC.Từ P kẻ đường thẳng song song với AC ; từ Q kẻ đường thẳng song song với AB,hai đường thẳng này cắt nhau tại M.Tính diện tích tam giác BCM

[Em giải bài này ra là 172 cm2,không biết đúng không ấy ạ]

Bài 7: Tìm số có 3 c/s,biết rằng số đó chia cho tổng các c/s của nó thì được thương là 11

 

--------------------------------------------

Xong ạ,hơi dài,thầy giúp em nhé.Cảm ơn thầy nhiều ạ :))


Nhắn tin cho tác giả
Ngọc Anh @ 18:40 28/02/2014
Số lượt xem: 3899
Số lượt thích: 2 người (Dương Thị Quý Thư, Phương Thảo)
Avatar

Bài 1: Cho tam giác ABC có góc A là góc vuông,AB = 30cm,AC=45cm.M là điểm nằm trên cạnh AB sao cho AM=20cm.từ M kẻ đường thẳng song song với BC,cắt AC tại điểm N.Tính diện tích tam giác AMN

gif

S(ABC) = 30 x 45 : 2 = 675 (cm2)

S(ABN) = 2/3 x S(ABC) = 2/3 x 675 = 450 (cm2)

S(AMN) = 2/3 x S(ABN) = 2/3 x 450 = 300 (cm2)

Bài 2: 2 x x  - 4,36 : 0,125 = 0,25 x  42,9 - 11,7 x  0,25 + 0,25 x 0,8

<=> 2 x x  - 34,88 = 0,25 x (42,9  - 11,7 + 0,8) = 0,25 x 32 = 8

<=> 2 x x = 42,88

<=> x = 21,44

Bài 3: 

 Gọi bán kính hình tròn là r, ta có:

S(ABCD) : 2 = S(ABC) = 8 : 2 = 4 = r x (r x 2) : 2 = r x r

=> diện tích hình tròn = r x r x 3,14 = 4 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Bài 4: chiều cao của bể:

388,8 : (22,5 x 19,2) : 3 x 5 = 1,5 (m)

Bài 5: Phương Thảo giải đúng rồi!

Bài 6. Cho tam giác ABC có diện tích là 516 cm2,trên cạnh BC lấy hai điểm P và Q sao cho BP = PQ = QC.Từ P kẻ đường thẳng song song với AC ; từ Q kẻ đường thẳng song song với AB,hai đường thẳng này cắt nhau tại M.Tính diện tích tam giác BCM

noname

S(BMQ) = S(AMQ) => S(BMN) = S(AQN)

S(CMP) = S(AMP) => S(CMN) = S(APN)

=> S(MBC) = S(BMN) + S(CMN) = S(AQN) + S(APN) = S(APQ) = 1/3 x S(ABC)

=> S(MBC) = 516 : 3 = 172 (cm2)

Bài 7: Gọi số phải tìm là abc, theo bài ra ta có:

100a + 10b + c = 11 x (a + b + c) = 11a +11b +11c

<=> 89a = 10c + b

=> a = 1

10c + b = 89

=> c = 8; b = 9

Số phải tìm: 198

No_avatarf

Ngạc nhiênNgạc nhiênNgạc nhiênNháy mắtNháy mắt

 
Gửi ý kiến