Gốc > TOÁN THAM KHẢO > Toán về số, dãy số >

Bài 64

Cho dãy số 3; 18; 48; 93....

a.Tìm số hạng thứ 79 của dãy số.

b.Số 11703 là số hạng thứ mấy của dãy?

Giải:

Ta có :

Số hạng thứ nhất là 3 = 3 + 15.0

Số hạng thứ hai là: 18 = 3 + 15.0 +15.1

Số hạng thứ ba là: 48 = 3+ 15.0+ 15.1+15.2

Số hạng thứ tư là: 93 = 3+15.0+ 15.1 +15.2+ 15.3

...

Số hạng thứ  n là : 

3+15.0+15.1+15.2+15.3+...+15.(n-1)

a) Số hạng thứ 79 là:

3+15.0+15.1+15.2+15.3+...+15.78 

=3+15.( 0+1+2+3+...+78)

= 3 + 15 ( 78 + 0 ). 79:2

=46218

b) Số 11703 là số hạng thứ n của dãy

Ta có:

11703 = 3+15.0+15.1+15.2+15.3+...+15.(n-1)

11703 = 3 +15 ( 0 + 1 + 2 + 3 +...+ n-1)

11703 = 3 +15 (n-1)n:2

(n-1)n : 2=780

(n-1)n =1560

Mà 1560 = 39.40

=> n = 39

Vậy 11703 là số hạng thứ 39 của dãy


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Chí Thành @ 11:27 04/06/2021
Số lượt xem: 47
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến