Gốc > GIẢI TOÁN TIỂU HỌC > Học online >

BÀI TẬP HỌC SINH LÀM ONLINE

PHIẾU KIỂM TRA 03 - TIẾNG VIỆT 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjitivGx80Y24QtDi4NUvg6I1dGGqFcolrMl8ZaBVd-h2cyw/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KIỂM TRA 02 - TIẾNG VIỆT 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcbCNaWqBPJy7MplztaYGOJ7OjRVBVp4G3X2Wa_MPMhwiw-Q/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KIỂM TRA 01 - TIẾNG VIỆT 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbvoWiHuaz9h9o8Tnuoevy8f6y6uIW63Iw3Lh4IFtS4fmvrw/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KIỂM TRA - ĐỊA LÍ 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXZzQv4lymNo0t003UupssBdetHJ7L1ayltyqZxk0VWwAB_w/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KIỂM TRA - LỊCH SỬ 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf93ZPB83sQy-fawXlxnU9jrQz3nS7IkP4yMVaUKPfbwGbk-g/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KIỂM TRA - KHOA HỌC 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgTTA9gFkN7E-3dWna_YS_AsvvlMddcnkvP0sNA5lT8Anaww/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KT05 - TOAN 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNsz9WeA6--iNne7XwAvu0aXO_QknxQjtnYUJBYMI8DMZh_Q/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KT04 - TOAN 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeluVK9MB5YJQPRQc7fsSIGkhatjBkgJUE-FtG9SWfnKw7FTA/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KT03 - TOAN 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCkEmEHfiMx1E4fDpH4fKu6j_WOUiOJ5FPmXYENqNSiWmVLA/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KT02 - TOAN 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc69naO0v5aTpma-9N_1BG0gE1aEk2pBnbLYwR3p3MR9BU21g/viewform?usp=sf_link

PHIẾU KT01-TOAN 4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWGg45mGKgqNMFBW0b_32SPB7DiXWi0vzXuXIU7qypZgtWbg/viewform?usp=sf_link


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Chí Thành @ 20:03 19/05/2021
Số lượt xem: 522
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến