Gốc > GIẢI TOÁN TIỂU HỌC > Giải toán Tiểu học >

Con mong đựợc thầy giúp sớm ạ ( Bài này toán Lớp 5 hơi NC ạ )

Bài 2 : Tìm n là số tự nhiên sao cho:

a) n + 1 thuộc Ư(3n+1) b) 3n+2 là bội của 2n-1

Bài 3 : Tìm x,y là số tự nhiên biết :

a) (x+1).(y+2) = 4

b) (2x-1). (y+1) = 7

c) x - 5 = y(x+3)

d) x + 6 = y(x-1)

e) 2xy + 3x = 2y + 9

Bài 4 :

a) Tìm tất cả các ước của 37.2

b) Tổng các ước của 37.2 có chia hết cho 2, 3, 5, 9 hay không?

Bài 5 : Cho 3x + 4y và 6x + 7y đều là bội của 11. Chứng tỏ rằng x và y là bội của 11

- Con mong được thầy sớm trả lời ạ.


Nhắn tin cho tác giả
Trần Bảo Linh @ 22:30 08/10/2016
Số lượt xem: 389
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến