Gốc > GIẢI TOÁN TIỂU HỌC > Giải toán Tiểu học >

nhờ thầy chỉ giúp

cho tam giác ABC có diện tích là 12 cm vuông . Cạnh AB = 8 cm và AC = 5 cm . Kéo dài thêm AB đến AB đến M và AC đến N sao cho BM = CN = 2 cm. Hỏi diện tích tam giác AMN là ? ( ko làm thay đổi góc được tạo bởi hai cạnh AB và AC )Khóc


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Quang Huy @ 20:57 30/11/2016
Số lượt xem: 3719
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Quang Huy)
No_avatar

Bạn Hoa xếp các hình lập phương nhỏ cạch 1cm thành hình bên.Hỏi:a)Hình bên có bao nhiêu hìnhlập phương nhỏ?b)Nếu sơn mặt. ... b)Nếu sơn mặt ngoài của hình bên thì diện tích cần sơn bằngbao nhiêu cm vuông ?

Bạn Hoa xếp các hình lập phương nhỏ cạch 1cm thành hình bên.Hỏi:a)Hình bên có bao nhiêu hìnhlập phương nhỏ?b)Nếu sơn mặt. ... b)Nếu sơn mặt ngoài của hình bên thì diện tích cần sơn bằngbao nhiêu cm vuông ?

No_avatarf

năm ngoái tiền lương của mẹ là 7500000 đồng 1 tháng . năm nay tiền lương của mẹ là 8671000 đồng một thang

a, hỏi tiền lương của mẹ năm nay so với năm ngoái tăng bao nhiêu phần trăm cho 1 tháng

b, nếu sang năm sau , tiền lương mẹ cũng được tăng thêm bấy nhiêu phần trăm thì mẹ nhận được bao nhiêu tiền lương cho 1 tháng

Avatar

Tiền lương của mẹ năm nay so với năm ngoái tăng:

(8671000 - 7500000) : 7500000 x 100% = 15,61%

Tiền lương mẹ nhận trong 1 tháng (năm sau): 8671000 x (100% + 15,61%) = 10024543 (đồng)

 
Gửi ý kiến