AEMN 12


NHÀ MÌNH ONLINE !

Tiến Quốc
Tố Uyên
Thuý Hằng
Linh Sương
Vũ Mai
Nguyễn Duyên
Chi Uyên
Minh Anh
Châu Tuấn
Thành Nhân
Chí Thành
Đức Thiệu

Tài nguyên dạy học

CHÍ THÀNH VUI CHÀO

2 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (thanhching@yahoo.com.vn)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác
  Gốc > GIẢI TOÁN TIỂU HỌC > Giải toán Tiểu học >

  Nhờ thầy giải hộ em nhé

  Bài 9: Một đội công nhân trong ba ngày phải mắc xong 10km đường dây điện thoại, ngày đầu đã mắc được 3026 m, ngày thứ hai mắc nhiều hơn ngày thứ nhất 648 m. Hỏi so sánh số dây điện thoại mắc được giữa ngày thứ nhất và thứ ba?

  Bài 10: Ba thửa ruộng thu được 8 tấn 4 tạ thóc, thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 2 tấn 8 tạ, thửa ruộng thứ hai thu hoạch kém hơn thử ruộng thứ nhất 9 tạ thóc. Hỏi thửa ruộng thứ ba thu hoạch được hơn thửa ruộng thứ hai bao nhiêu tạ thóc?

  Bài 11: Một kho lương thực trong hai đợt nhập được 12632 tạ thóc, đợt thứ nhất nếu nhập thêm 370 tạ thì sẽ nhập được 6245 tạ. Hỏi đợt thứ hai nhập nhiều hơn đợt thứ nhất bao nhiêu tạ thóc?

  Bài 12: Một bác nông dân trong ba vụ mùa thu hoạch được tất cả 8424 kg thóc, tổng số thóc thu hoạch vụ mùa thứ nhất và vụ mùa thứ hai là 5755kg, tổng số thóc thu hoạch vụ mùa thứ hai và vụ mùa thứ ba là 5181 kg. Hỏi bác nông dân thu hoạch vụ mùa nào nhiều nhất và nhiều hơn mỗi vụ còn lại bao nhiêu kg thóc?

  Bài 29: Một đoàn xe gồm 5 ô tô, mỗi ô tô chở 24 kg gạo và 32 bao mì, mỗi bao gạo nặng 52kg, mỗi bao mì nặng 36 kg. Hỏi đoàn xe đó chở tất cả bao nhiêu kg gạo và mì?

  Bài 30: Có hai thửa ruộng trồng lúa năng suất như nhau, thửa ruộng thứ nhất lớn gấp 3 lần thửa ruộng thứ hai, biết thửa ruộng thứ hai có chiều dài 42m, chiều rộng 26m và 1m2 thu được 2kg thóc. Hỏi hai thửa ruộng thu được bao nhiêu kg thóc?

  Bài 31: Một quyển vở giá 1560 đồng, một cây bút giá 1240 đồng, nếu mỗi học sinh mua 12 quyển vở và 3 bút chì thì 15 học sinh mua hết tất cả bao nhiêu tiền?

  Bài 32: Khối lớp 4 có ba lớp 4A, 4B, 4C, cùng tham gia lao động trồng cây. Lớp 4A có 42 học sinh, mỗi em trồng được 8 cây. Lớp 4B có 38 học sinh, mỗi em trồng được 12 cây, lớp 4C có 32 em, mỗi em trồng được 13 cây. Hỏi khối lớp 4 trồng được bao nhiêu cây?

  Bài 33: Có hai tổ công nhân vận chuyển hàng hóa vào kho. Tổ thứ nhất có 18 người, mỗi người chuyển được 3267 kh hàng hóa. Tổ thứ hai có 21 người, mỗi người chuyển được 2813 kg hàng hóa. Hỏi tổ nào chuyển được hàng hóa nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu kg?


  Nhắn tin cho tác giả
  lê minh ngọc @ 09:59 06/02/2014
  Số lượt xem: 2929
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Bài 9: Một đội công nhân trong ba ngày phải mắc xong 10km đường dây điện thoại, ngày đầu đã mắc được 3026 m, ngày thứ hai mắc nhiều hơn ngày thứ nhất 648 m. Hỏi so sánh số dây điện thoại mắc được giữa ngày thứ nhất và thứ ba?

  Giải: Đổi: 10km = 10000 m

  Ngày thứ hai mắc được: 3026 + 648 = 3674 (m)

  Ngày thứ ba mắc được: 10000 - (3026 + 3674) = 3300 (m)

  Ngày thứ ba mắc nhiều hơn ngày thứ nhất: 3300 - 3026 = 274 (m)


  Avatar

  Bài 10: Ba thửa ruộng thu được 8 tấn 4 tạ thóc, thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 2 tấn 8 tạ, thửa ruộng thứ hai thu hoạch kém hơn thử ruộng thứ nhất 9 tạ thóc. Hỏi thửa ruộng thứ ba thu hoạch được hơn thửa ruộng thứ hai bao nhiêu tạ thóc?

  Giải:

  Đổi: 8 tấn 4 tạ = 84 tạ

  2 tấn 8 tạ = 28 tạ

  Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được: 28 - 9 = 19 (tạ)

  Thửa ruộng thứ ba thu hoạch được: 84 - (19 + 28) = 37 (tạ)

  Thửa ruộng thứ ba thu hoạch được hơn thửa ruộng thứ hai: 37 - 19 = 18 (tạ)

  Avatar

  Bài 11: Một kho lương thực trong hai đợt nhập được 12632 tạ thóc, đợt thứ nhất nếu nhập thêm 370 tạ thì sẽ nhập được 6245 tạ. Hỏi đợt thứ hai nhập nhiều hơn đợt thứ nhất bao nhiêu tạ thóc?

  Giải:

  Đợt thứ nhất nhập được: 6245 - 370 = 5875 (tạ)

  Đợt thứ hai nhập được: 12632 - 5875 = 6757 (tạ)

  Đợt thứ hai nhập nhiều hơn đợt thứ nhất: 6757 - 5875 = 882 (tạ)

  Avatar

  Bài 12: Một bác nông dân trong ba vụ mùa thu hoạch được tất cả 8424 kg thóc, tổng số thóc thu hoạch vụ mùa thứ nhất và vụ mùa thứ hai là 5755kg, tổng số thóc thu hoạch vụ mùa thứ hai và vụ mùa thứ ba là 5181 kg. Hỏi bác nông dân thu hoạch vụ mùa nào nhiều nhất và nhiều hơn mỗi vụ còn lại bao nhiêu kg thóc?

  Giải:

  Số thóc thu hoạch vụ mùa thứ hai: (5755 + 5181) - 8424 = 2512 (kg)

  Số thóc thu hoạch vụ mùa thứ nhất: 5755 - 2512 = 3243 (kg)

  Số thóc thu hoạch vụ mùa thứ ba: 5181 - 2512 = 2669 (kg)

  =>.......

  Avatar

  Cho hình vuông cạnh 10 cm, nối trung điểm của 4 bốn cạnh tạo thành hình thứ hai nối trung điểm của bốn cạnh hình thứ hai tạo thành hình thứ 3 cứ như vậy. 

  a, hãy nếu công thức tính diện tích hình thứ 7

  b, Tính tổng diện tích cả 7 hình vuông,

  No_avatar

  Bài 1: Khi cộng hai số thập phân, Lan đã quên dấu phẩy của số thập phân mà phần thập phân có một chữ số nên được kết quả là 84,97. Tìm hai số hạng của phép cộng, biết tổng đúng là 43,57.

  Bài 2: Khi cộng hai số thập phân, một học sinh đã quên dấu phẩy của một số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nên được kết quả là 498,843. Tìm hai số thập phân đó biết tổng đúng là 107,793.

  Bài 3: Tìm hai số thập phân có tổng bằng 101,97 biết rằng nếu dời dấu phẩy của số thứ nhất sang bên phải một chữ số ta sẽ được số thứ hai.

  Bài 4: Tìm hai số thập phân có tổng bằng 99,384, biết rằng nếu dời dấu phẩy của số thứ nhất sang phải hai chữ số ta sẽ được số thứ hai.

  Bài 5: Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân mà phần thập phân có hai chữ số, một học sinh đã quên dấu phẩy của số thập phân và tiến hành cộng như cộng hai số tự nhiên nên được kết quả là 1996. Tìm hai số hạng của phép cộng, biết tổng đúng là 733,75.

  Bài 6: Tìm hai số thập phân có hiệu bằng 9064,926. Biết rằng nếu dời dấu phẩy của số lớn sang trái 3 chữ số ta được số bé.

  Bài 7: Khi trừ một số tự nhiên cho một số thập phân mà phần thập phân có ba chữ số. Do sơ ý, một học sinh đã quên dấu phẩy ở số thập phân và đặt phép trừ như trừ hai số tự nhiên nên được kết quả là 900. Tìm hai số tự nhiên đó, biết hiệu đúng là 1994,904.

  Bài 8: Tổng của ba số là 1019,535. Tìm ba số đó, biết rằng dời dấu phẩy của số thứ nhất sang bên phải một chữ số ta được số thứ hai. Dời dấu phẩy của số thứ nhất sang bên trái một chữ số ta được số thứ ba.

  Bài 9: Hai số thập phân có tổng là 15,83. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang phải một hàng rồi trừ đi số lớn thì được 0,12. Tìm hai số đó.

   

  Bài 10: Tổng hai số là 55,22. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang trái một hàng rồi lấy hiệu giữa số lớn và nó ta được 37,07. Tìm hai số đó.

   
  Gửi ý kiến