Gốc > GIẢI TOÁN TIỂU HỌC > Giải toán Tiểu học >

Thầy giúp em mấy bài này với ạ . Em cảm ơn thầy !

Bài 5286 : Khi nhân một số thập phân với một số thập phân có một chữ số ở phần thập phân do sơ suất, một học sinh đã bỏ quên dầu phẩy ở thừa số thứ hai vì vậy nhân được kết quả bằng 43,8. Tìm kết quả đúng của phép nhân đó.

Bài 5287 : Khi cộng với số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân, do sơ suất một học sinh đã bỏ quên dấu phẩy của số thập phân và đặt phép tính như cộng hai số tự nhiên, vì vậy kết quả của phép tình đó tăng thêm 242,55 đơn vị. Tìm số thập phân đó.

Bài 5288 : Một đơn vị có 32 người được giao đắp một đoạn đường 24 ngày. Sau khi làm được 6 ngày thì có 8 người được điều đi nơi khác. Hỏi đơn vị đó đắp xong đoạn đường được giao trong bao nhiêu ngày? Biết năng suất làm việc của mỗi người là như nhau.

Bài 5289 : Ba bạn Cúc, Huệ, Đào mỗi người có một số kẹo. Sau khi Cúc cho Huệ số kẹo bằng số kẹo Huệ có, Huệ cho Đào số kẹo bằng số kẹo Đào có và Đào lại cho Cúc số kẹo bằng số kẹo Cúc có thì mỗi bạn có 16 chiếc kẹo. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu chiếc kẹo ?

Bài 5290 : Trong giờ ra chơi, số học sinh ở ngoài lớp gấp rưỡi số học sinh trong lớp. Có 6 em ở ngoài vừa vào trong lớp. Lúc này số học sinh ở ngoài lớp bằng 75% số học sinh trong lớp. Tính số học sinh lớp đó.


Nhắn tin cho tác giả
Trần Bảo Linh @ 15:51 01/05/2016
Số lượt xem: 594
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến