Gốc > PM ứng dụng > Window >

Tổng hợp tất cả Hirent Boot gốc chưa chỉnh sửa từ 5.0 đến nay

Hiren's BootCD là một CD khởi động bao gồm các chương trình chẩn đoán khác nhau như theo dõi phân vùng, hệ thống tiêu chí chuẩn về hiệu suất, sao chép đĩa và công cụ hình ảnh, công cụ phục hồi dữ liệu, công cụ MBR, công cụ BIOS, và nhiều công cụ khác giúp sửa các lỗi máy tính khác nhau. Nó là CD có khả năng Boot, do đó, nó có thể hữu ích ngay cả khi hệ điều hành chính không thể khởi động. Hiren's BootCD có danh sách đầy đủ của phần mềm. Tiện ích có cùng tính năng trên CD được nhóm lại với nhau và có vẻ hơi thừa, thế nhưng chúng thể hiện sự lựa chọn giữa các mặt khác nhau.Hirent Boot 5.0
Hirent Boot 6.0
Hirent Boot 7.0
Hirent Boot 7.2
Hirent Boot 7.3
Hirent Boot 7.5
Hirent Boot 7.6
Hirent Boot 7.7
Hirent Boot 7.8
Hirent Boot 7.9
Hirent Boot 8.0
Hirent Boot 8.1
Hirent Boot 8.2
Hirent Boot 8.3
Hirent Boot 8.4
Hirent Boot 8.5
Hirent Boot 8.6
Hirent Boot 8.7
Hirent Boot 8.8
Hirent Boot 8.9
Hirent Boot 9.0
Hirent Boot 9.1
Hirent Boot 9.2
Hirent Boot 9.3
Hirent Boot 9.4
Hirent Boot 9.5
Hirent Boot 9.6
Hirent Boot 9.7
Hirent Boot 9.8
Hirent Boot 9.9
Hirent Boot 10.0
Hirent Boot 10.1
Hirent Boot 10.2
Hirent Boot 10.3
Hirent Boot 10.4
Hirent Boot 10.5
Hirent Boot 10.6
Hirent Boot 11.0
Hirent Boot 11.1
Hirent Boot 12.0
Hirent Boot 13.0
Hirent Boot 13.1
Hirent Boot 13.2
Hirent Boot 14.0
Hirent Boot 14.1
Hirent Boot 15.0
Hirent Boot 15.1
Hirent Boot 15.2

Hoặc:
Download All tại

DLC Boot 2013 v1.0 (Boot đa năng với Mini Windows XP & Mini Windows 7)

Link 4share hoặc 4share Hoặc fshare hoặc fshare
Vài hình ảnh về DLC Boot 2013 v1.0


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Chí Thành @ 14:59 15/12/2012
Số lượt xem: 833
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến