Gốc > GIẢI TOÁN TIỂU HỌC > Giải toán Tiểu học >

Violympic lớp 5 Cấp Quốc Gia

Tìm số tự nhiên a để số chữ số của dãy: 1;2;3;...;a bằng 5 lần a


Nhắn tin cho tác giả
Thiên Tài Dấu Mặt @ 20:52 31/03/2019
Số lượt xem: 245
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến