Đề thi chọn HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Chí Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:38' 09-06-2021
Dung lượng: 348.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
MÔN TOÁN – LỚP 5 - ĐỀ 1
Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau:
a/ 102x 12 – (343 : 7 + 285)
b/

Bài 2: Tìm X, biết:
110,25 – X = 17,2 x 3 + 5,6

Bài 3:Trung bình cộng của ba số là 28, số thứ nhất là 14, số thứ hai hơn số thứ ba là 22. Tìm số thứ hai và số thứ ba.

Bài 4:Hai tỉnh A và B cách nhau 60km. Lúc 7 giờ 15 phút một người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 10km/giờ. Cùng lúc đó một người đi xe gắn máy từ tỉnh B về tỉnh A với vận tốc 30km/ giờ. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

Bài 5:Hai anh em Tuổi và Thơ chia nhau một miếng đất hình thang vuông ABCD có đường cao 45m. Đáy bé bằng đáy lớn và hiệu giữa hai đáy là 42m .

a/ Tính diện tích miếng đất hình thang vuông ABCD.

b/ Tìm diện tích đất đã chia cho Tuổi và Thơ.

ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - ĐỀ 2
Bài 1:
Tính giá trị các biểu thức sau:
a/ 2000 + (32,4 : 3 – 2,8) x 0,25
b/ 97 x 29 + 29 x 2 + 29
c/ 200 : 2 x 29
Bài 2:
Tìm X, biết:
42 – X = 105 : 15 + 18
Bài 3:Trung bình cộng của hai số bằng 14. Biết rằng số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm số đó.
Bài 4:Một tủ sách có 3 ngăn chứa tất cả 200 quyển sách. Ngăn thứ nhất chứa nhiều hơn năng thứ hai 12 quyển. Số ngăn sách trong ngăn thứ ba bằng tổng số sách trong tủ. Tìm số sách trong mỗi ngăn tủ đó.
Bài 5:Một miếng đất hình thang vuông ABCD có đáy lớn 126m, đáy bé 24m và chiều cao kém đáy lớn 58m, người ta cắt một phần của miếng đất để mở đường (như hình vẽ).
Tìm diện tích phần đất ABCE đã bị cắt, biết EC = DC
A BD E C


ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
MÔN TOÁN – LỚP 5 - ĐỀ 3
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Bài 1:Tính giá trị các biểu thức sau:
a/ 250 x 12 – (242 + 302 x 2,5)
b/ + + + + + 
Bài 2:Tìm X biết:
( X – 21 x 13) : 11 + 39
Bài 3:Tổng của ba số là 2003. Số lớn nhất hơn tổng hai số kia là 55. Nếu bớt số thứ hai đi 38 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba. Tìm ba số đó.
Bài 4:An và Bình có tất cả 68 viên bi. Nếu An cho Bình 7 viên bi thì Bình sẽ nhiều hơn An 2 viên bi. Tìm số bi của mỗi bạn.
Bài 5:Một hình thang có đáy bé dài 1,8m, đáy lớn bằng đáy bé. Khi kéo dài đáy lớn thêm 8dm thì diện tích hình thang tăng thêm 48dm2 . Tìm diện tích hình thang lúc đầu.

ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN – LỚP 5 - ĐỀ 4


Bài 1:Tính giá trị các biểu thức sau:
a/ (440 + 480 : 12) – 120 : 0,25 + 7,8 x 3,5 x 2
b/ 6 : - 1 x 

4 x + 5 

Bài 2:Tìm X, biết:
 - X = 18,65 - 

Bài 3:Tuổi con kém tuổi cha 30 tuổi, biết tuổi con gồm bao nhiêu ngày thì tuổi cha gồm bấy nhiêu tuần.Tìm tuổi cha và tuổi con.

Bài 4:Một đoàn tàu hỏa dài 200m chạy qua một cái hầm. Toa đầu vào hầm lúc 10 giờ 48 phút, toa cuối ra khỏi hầm lúc 11 giờ. Mỗi giờ tàu chạy được 27km. Tìm chiều dài cái hầm.

Bài 5:Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 240m và chiều dài bằng 150
 
Gửi ý kiến