Gà Gáy

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Chí Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:52' 24-04-2015
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:

Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi 
Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi 
Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi 
Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi. 

Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi 
Gà gay té le té le sáng rồi ai ơi 
Nắng sáng lên rồi dậy lên nương đã sáng rồi ai ơi 
Rừng và nương xanh đã sáng rồi ai ơi. 


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến