Hát Mừng

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Chí Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:59' 24-04-2015
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:

Dân ca Hrê ( Tây Nguyên) 
Đặt lời: Lê Toàn Hùng 

Cùng múa hát nào, cùng cất tiếng ca. 
Mừng đất nước ta sống vui hòa bình. 
Mừng Tây Nguyên mình đời sống ấm no. 
Nổi tiếng trống chiêng đó đây chào mừng.


Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến