No_photo
Họ và tên Nguyễn Chí Thành
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường TH Tân Phước 3
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 0 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đỗ Ngọc Lan
Giới tính Nữ
Đơn vị TH Minh Duc
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Tuyến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoàng Lê
Quận/huyện Thành phố Hưng Yên
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 217344 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Huỳnh Ngọc Minh
Giới tính Nam
Đơn vị truong T.H.P.T nghia đan
Tỉnh/thành nghe an
Điểm số 4512 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Phúc
Giới tính Nữ
Đơn vị sonlinh-sonha
Tỉnh/thành quangngai
Điểm số 292 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lý Thị Gấm
Giới tính Nữ
Đơn vị TH cao ky
Tỉnh/thành Bac Kan
Điểm số 108 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đoàn thị dung
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường tiểu học việt tiến số 1
Tỉnh/thành Bắc giang
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thương
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đạ Oai
Quận/huyện Huyện Đạ Huoai
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 77 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thu Haỉ
Giới tính Nữ
Đơn vị Truong thcs le loi
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên phan thanh nhi
Giới tính Nữ
Tỉnh/thành nam dinh
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên trung nguyên
Giới tính Nữ
Đơn vị trường Tiểu học Kim Đồng
Tỉnh/thành gia lai
Điểm số 19 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn MInh Châu
Giới tính Nữ
Điểm số 29 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Cư Jút
Tỉnh/thành Đắk Nông
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 58757 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Văn Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/rustic_hero
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp
Quận/huyện Huyện Cái Bè
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1328866 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Thạch Đức
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THS2 Phổ Cường
Tỉnh/thành Quãng Ngãi
Điểm số 532 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Ánh
Giới tính Nam
Website https://nguyenanhtranhao.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Hào
Quận/huyện Huyện Phú Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 11375 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Thuận
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 276 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Nhi
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Song Phương
Quận/huyện Huyện Hoài Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 1945 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên nguyễn thị kim tiến
Giới tính Nữ
Tỉnh/thành an giang
Điểm số 58 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đặng Vũ Nguyệt Quế
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Võ Thị Sáu
Quận/huyện Thành phố Bạc Liêu
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Điểm số 2010 (xem chi tiết)