Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
Giới tính Nữ
Website https://hangnguyen81.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thuận Lợi A
Quận/huyện Huyện Đồng Phú
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Hà Thị Cúc, Nguyễn Thị Thu Anh
Đã đưa lên 208 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 772 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 766 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11945 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này