Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Nguyễn Lan Anh
Giới tính Nữ
Website https://lananhthy.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hàm Thắng
Quận/huyện Huyện Hàm Thuận Bắc
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Đinh Sỹ Hùng, Đỗ Trường Thy
Đã đưa lên 200 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 306 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 49 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2773 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này