Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Website https://baodan1.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạch Lạc
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 802 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 243 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4995 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11966 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này