Gốc > TOÁN THAM KHẢO > Toán về số, dãy số >

Bài 62

Tính tổng: 1 + 5+ 9 + 13 +....................... biết tổng trên có 100 số hạng?

Lời giải

Đây là dãy số cách đều, số liền sau hơn số liền trước 4 đơn vị

Số cuối của dãy số là: 1 + (100 - 1) x 4 = 397

Tổng của dãy số là: (397 + 1) x 100 : 2 = 19900


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Chí Thành @ 19:07 03/06/2021
Số lượt xem: 46
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến