Gốc > TOÁN THAM KHẢO > Toán về số, dãy số >

Bài 65

Với bốn chữ số 2 và các phép tính, hãy lập các dãy tính có kết quả lần lượt là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

Giải:

2x2-2x2=0

2:2+2-2=1

2:2+2:2=2

2x2-2:2=3

2+2+2-2=4

2x2+2:2=5

2x2x2-2=6

2x2+2x2=8

22:2-2=9

2x2x2+3=10


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Chí Thành @ 20:06 04/06/2021
Số lượt xem: 48
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến